Czy ktoś też lubi wykonać audyt środowiskowy?

i publicznej większej przejrzystości w zakresie wpływu każdej firmy na środowisko. Prawo nakłada na firmy obowiązek zgłaszania ilo?

Czy ktoś też lubi wykonać audyt środowiskowy? audyty środowiskowe

Polski rząd pracuje nad nowym prawem

Polski rząd pracuje nad nowym prawem, które zobowiąże firmy do raportowania swojego wpływu na środowisko. Jest to również próba zapewnienia opinii publicznej większej przejrzystości w zakresie wpływu każdej firmy na środowisko.

Prawo nakłada na firmy obowiązek zgłaszania ilo?


© 2019 http://bazawiedzy.slask.pl/